ScanDic - Camera Translator

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
ScanDic - Camera Translator
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.28 Cập nhật
Ngày tải lên: 26 Jan 11
Nhà phát triển: XMSCAN
Giấy phép: Shareware
Giá: 8.99 $
Phổ biến: 208
Kích thước: 15577 Kb

Rating: 3.8/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

ScanDoc cho phép tài liệu thu và công nhận thông qua các điện thoại Android. Nó tự động chuyển hoặc tìm kiếm công nhận thông tin bằng cách khai thác hoặc qua các từ trên hình ảnh để có được bản dịch của câu từ. Ngoài ra nó có thể hiển thị kết quả dịch trên video trực tiếp trực tiếp! Kết quả OCR có thể được gửi qua tin nhắn SMS hoặc email dễ dàng!


Hỗ trợ ngôn ngữ Trung Quốc và tiếng Anh.
Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển XMSCAN

Ý kiến ​​để ScanDic - Camera Translator

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi