Banner (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Banner (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 31 Jan 11
Nhà phát triển: Bakhtiyor Khodjayev
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 64
Kích thước: 17 Kb

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Banner là ứng dụng biến điện thoại của bạn thành một cuộn LED kiểu banner.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Search Light
Search Light

21 May 14

Screen Regenerator
Screen Regenerator

30 Oct 16

DriodFlash
DriodFlash

12 Aug 15

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Bakhtiyor Khodjayev

Ý kiến ​​để Banner (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi