Basque Dictionary

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Basque Dictionary
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.21
Ngày tải lên: 5 Jan 11
Nhà phát triển: droideplace.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 27
Kích thước: 10 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Basque Dictionary rất ít ứng dụng truy cập một từ điển trực tuyến basque để lấy information.You của nó có thể sử dụng nó để dịch từ từ Basque đến Tây Ban Nha và từ Tây Ban Nha để Basque.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Basque Dictionary

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi