BB Density Altitude Calculator

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
BB Density Altitude Calculator
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.4.4
Ngày tải lên: 27 Oct 11
Nhà phát triển: Bagelboy
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 16
Kích thước: 180 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

BB Density Altitude Calculator - Cung cấp 2 phương pháp để tính toán mật độ cao sử dụng các đơn vị Imperial hoặc Metric


Cả hai dễ sử dụng và độ chính xác cao, Bagelboy phần mềm của máy tính mật độ cao có 2 phương pháp xác định mật độ cao sử dụng bất kỳ sự kết hợp của tiếng Anh và các đơn vị Metric.

Phương pháp 1: Nhiệt độ không khí, Dew Point, Altimiter Setting (Barometric áp), và sân bay Cao

Cách 2: độ cao áp suất, nhiệt độ không khí, và sân bay Cao


Ứng dụng này rất hữu ích cho các tính toán hiệu suất máy bay, động cơ điều chỉnh, và đua xe.


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để BB Density Altitude Calculator

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi