Droid Notify - Blue Steel Theme

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Droid Notify - Blue Steel Theme
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.6 Cập nhật
Ngày tải lên: 22 May 13
Nhà phát triển: Camille Sevigny
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 54
Kích thước: 281 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Droid Notify - Blue Steel Theme - Chủ đề này thay đổi sự xuất hiện của các popup thông báo hiển thị trong Droid Thông báo cho ứng dụng.

Tiện ích này yêu cầu Droid Thông báo cho ứng dụng được cài đặt.

gì mới trong phiên bản này:


· Biểu tượng cập nhật


gì mới trong 1,5:


· Cập nhật các bản dịch.

· Hỗ trợ tốt hơn cho máy tính bảng.


gì mới trong 1.4:


· Biểu tượng cập nhật.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

adfadf
adfadf

13 Mar 14

ATILAY
ATILAY

3 Mar 13

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Camille Sevigny

Ý kiến ​​để Droid Notify - Blue Steel Theme

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi