Flipflop

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Flipflop
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.3
Ngày tải lên: 19 Jan 11
Nhà phát triển: Xe-Media
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 15
Kích thước: 471 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Flipflop Chuyển các mảnh cho đến khi tất cả các số theo thứ tự tăng dần (từ trái sang phải và từ trên xuống dưới). Chúc may mắn!

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Xe-Media

XePiano
XePiano

3 Feb 11

Addy
Addy

19 Jan 11

XeTicTacToe
XeTicTacToe

19 Oct 10

NumToWord
NumToWord

19 Oct 10

Ý kiến ​​để Flipflop

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi