Hidden Object 1

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Hidden Object 1
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3.4
Ngày tải lên: 28 Oct 11
Nhà phát triển: Nicoletta Muhari
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 52
Kích thước: 2322 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Hidden Object 1 - Ẩn đối tượng trò chơi cho Android. Bạn phải tìm 9 đối tượng trên mỗi bức ảnh để có được quyền truy cập vào cấp độ tiếp theo.


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Nicoletta Muhari

Ý kiến ​​để Hidden Object 1

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi