HomeSkin - Firefox Addon

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
HomeSkin - Firefox Addon
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.4 Cập nhật
Ngày tải lên: 4 Sep 11
Nhà phát triển: Fabrice Desre
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 525
Kích thước: 9 Kb

Rating: 2.6/5 (Total Votes: 25)

Liên kết được tài trợ:

HomeSkin bổ sung thêm một mục trong menu ngữ cảnh hình ảnh đó sẽ đăng ký hình ảnh làm nền cho trang chủ của Fennec.

gì mới trong phiên bản này:


· Thêm sv-SE miền địa phương nhờ Mikael Hiort af Ornas.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

ee
ee

22 Mar 13

Butterfly pop
Butterfly pop

20 Mar 13

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Fabrice Desre

Ý kiến ​​để HomeSkin - Firefox Addon

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Sony Xperia go ST27 / ST27i / advance ST27a (Sony Lotus)

Sony Xperia go ST27 / ST27i / advance ST27a (Sony Lotus)