IndWeather

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
IndWeather
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 26 Apr 14
Nhà phát triển: Jayakrishna.andev@gmail.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19
Kích thước: 8293 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

IndWeather - Nhận Gần 70 dự báo thời tiết các thành phố Ấn Độ trực tiếp đến thiết bị Android của bạn bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào! Mở các ứng dụng và bạn đang trình bày với một màn hình hiển thị nào mỗi thành phố được lựa chọn như một backgroung và thời gian, nhiệt độ, vị trí, và mô tả thông qua giọng nóiHệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để IndWeather

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi