Plumb-Bob (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Plumb-Bob (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 1 Feb 11
Nhà phát triển: Bakhtiyor Khodjayev
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 54
Kích thước: 16 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Plumb-Bob Một plumb bob là một trọng lượng, với một chóp nhọn ở phía dưới, đó là đình chỉ một chuỗi và sử dụng như một tài liệu tham khảo dòng dọc.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

ON Ruler
ON Ruler

18 Nov 13

ASteam
ASteam

11 Aug 10

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Bakhtiyor Khodjayev

Banner (Android)
Banner (Android)

31 Jan 11

Fancy Gestures
Fancy Gestures

1 Feb 11

Ý kiến ​​để Plumb-Bob (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi