Pokemon Game Ultimate

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Pokemon Game Ultimate
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: Edition beta
Ngày tải lên: 24 Jan 11
Nhà phát triển: Jeno Manickam
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 3269
Kích thước: 5574 Kb

Rating: 2.5/5 (Total Votes: 37)

Liên kết được tài trợ:

Pokemon Game Ultimate - Pokemon chiến đấu trò chơi.

· Chế độ chiến đấu TRỰC TUYẾN

· Pokemon học cuộc tấn công mới khi chúng lớn

· các cuộc tấn công làm việc theo kiểu của pokemon

· chế độ câu chuyện

· lưu và tải các chức năng

· trung tâm pokemon tiên tiến
Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Jeno Manickam

Pokemon Game
Pokemon Game

31 Oct 11

Ý kiến ​​để Pokemon Game Ultimate

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi