Skuku (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Skuku (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.0 Cập nhật
Ngày tải lên: 3 Feb 11
Nhà phát triển: Skuku
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 45
Kích thước: 2555 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Skuku - Thực hiện và nhận cuộc gọi và tin nhắn SMS khi ở nước ngoài sử dụng thẻ SIM của bạn và nhận dạng di động mà không có phí chuyển vùng
itxtvisited="1".Ghi chú:
itxtvisited="1"
Không thể được sử dụng cho các cuộc gọi khẩn cấp.
Itxtvisited="1"
Yêu cầu kết nối Wi-Fi.
Itxtvisited="1"
Sử dụng dịch vụ Roaming Skuku yêu cầu truy cập root.
Itxtvisited="1"

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Skuku (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi