SmsBackup (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SmsBackup (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1
Ngày tải lên: 31 Jan 11
Nhà phát triển: Gianmarco David
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 43
Kích thước: 9 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

SmsBackup có thể tạo ra một bản sao lưu của sms của bạn vào thẻ sd của bạn, vì vậy bạn sẽ có thể, ví dụ như sau khi lau, để khôi phục lại sao lưu và tái có được tất cả các tin nhắn của bạn.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để SmsBackup (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi