Swedish Dictionary for Scandinavian Keyboard

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Swedish Dictionary for Scandinavian Keyboard
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1
Ngày tải lên: 6 Dec 10
Nhà phát triển: Trygve Aaberge
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 27
Kích thước: 547 Kb

Rating: 1.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

This is a Swedish dictionary cho bàn phím Scandinavia. Nếu bạn không có bàn phím Scandinavia, ứng dụng này sẽ không làm bất cứ điều gì.


Chỉ cần cài đặt này, và từ điển sẽ làm việc với các bố trí của Thụy Điển.


Bạn có thể phải chọn một từ điển / bố trí, và sau đó thay đổi lại một lần nữa để làm cho công việc cập nhật.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Trygve Aaberge

Ý kiến ​​để Swedish Dictionary for Scandinavian Keyboard

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi