The New York Times - Firefox Addon

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
The New York Times - Firefox Addon
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 20100623 Cập nhật
Ngày tải lên: 2 Sep 10
Nhà phát triển: johnkane, fpmurphy
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 29

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

The New York Times - Firefox Addon - OpenSearch Tiện ích này cho biết thêm một nhà cung cấp tìm kiếm tuỳ chỉnh để thanh tìm kiếm của Firefox để nhanh chóng tìm kiếm các trang web New York Times (newyorktimes.com) sử dụng công cụ tìm kiếm nội bộ của họ.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để The New York Times - Firefox Addon

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi