Popcorn Player

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Popcorn Player
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.4
Ngày tải lên: 22 Sep 12
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 142
Kích thước: 594 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Popcorn Player

Popcorn Player (float pop-up) là một ứng dụng điện thoại di động đơn giản cho Android, có khả năng chơi bất kỳ video trong một cửa sổ riêng biệt trong SGS3.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Popcorn Player

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi