Daisy Battery HD

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Daisy Battery HD
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.12 Cập nhật
Ngày tải lên: 15 Jun 12
Nhà phát triển: Karol Wisniewski
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 34
Kích thước: 224 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Daisy Battery HD là một tiện ích Android, hiển thị tình trạng pin với độ chính xác của một phần trăm. Các ứng dụng bao gồm hướng dẫn về cách đặt các widget trên màn hình chủ.


gì mới trong phiên bản này:


· trên nhấp chuột hoa tươi (cánh hoa ngẫu nhiên)

· độ chính xác tốt hơn

· biểu tượng mới

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Karol Wisniewski

Ý kiến ​​để Daisy Battery HD

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi