gbaMoney Money Tracking

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
gbaMoney Money Tracking
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.2.9a
Ngày tải lên: 14 Jul 13
Nhà phát triển: Gba
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 16
Kích thước: 206 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

gbaMoney Money Tracking - Chi phí hoặc thu nhập được nhanh chóng bước vào và giao cho các lớp học, chủng loại và tiểu thể loại. Tổng số hàng tháng hoặc hàng năm có thể được xem và đồ họa so với ngân sách trên lớp hoặc loại cấp độ. Tệ được chuyển đổi. Mục chia có thể được xác định cho các giao dịch định kỳ. Bạn tải về một phiên bản dùng thử miễn phí giới hạn 50 mục. Trả 4,15 $ là một phần của quá trình đăng ký và sẽ loại bỏ giới hạn này.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Gba

Ý kiến ​​để gbaMoney Money Tracking

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi