Liên kết được tài trợ:

90D

90D

là một tiện ích đơn giản để xử lý các phi công hãng hàng không kinh nghiệm gần đây. Nó sẽ hiển thị số lượng cất cánh và hạ cánh trong 90 ngày qua, và dự báo động thái cần thiết để giữ cho kinh nghiệm hợp...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi