Liên kết được tài trợ:

Marathi Arabic Dictionary

Marathi Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Kannada Arabic Dictionary

Kannada Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Nepali Arabic Dictionary

Nepali Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Punjabi Arabic Dictionary

Punjabi Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Telugu Arabic Dictionary

Telugu Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Hindi Arabic Dictionary

Hindi Arabic Dictionary

Tiếng Hin-ddi tiếng Ả Rập là từ điển song ngữ 100% offline và từ điển miễn phí cho sử dụng hàng ngày. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Ả Rập và Tiếng Hin-ddi từ. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ...

đọc thêm

Urdu Arabic Dictionary

Urdu Arabic Dictionary

Mô tả   Urdu Tiếng Ả Rập Từ điển (Cả hai Urdu sang tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập để Urdu) 100% ẩn và miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Ả Rập và từ tiếng Urdu. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ...

đọc thêm

Arabic Dictionary Sharpsol

Arabic Dictionary Sharpsol

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thưa anh em Ả Rập này là một tiếng Anh rất toàn diện để từ điển tiếng Ả Rập cho bạn mọi người. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Tôi mong rằng nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tiếng Anh. Tôi đã cố gắng hết sức mình để cung cấp cho bạn càng nhiều càng nhiều từ tôi có thể. của nó là hoàn toàn miễn phí. Nó cũng là một trong những tiếng Anh sang...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

English-Arabic Translator

English-Arabic Translator

Anh-tiếng Ả Rập Translator, ứng dụng tiếng Ả Rập đầu tiên trên Android cũng là tốt nhất! Tiếng Anh tiếng Ả Rập Translator là lần đầu tiên cho tiếng Ả Rập trên Android! Gõ văn bản tiếng Anh để cung cấp cho các kịch bản tiếng Ả Rập thông qua Google Translate và từ điển. Các tính năng: * Dịch kết nối đầy đủ * Không kết nối * Copy và Paste * Gửi như một hình ảnh * Latinh * Chuyển biên dịch * Từ...

đọc thêm

Offline dictionaries

Offline dictionaries

Duyệt nhiều từ điển nhé! Ứng dụng này cho phép bạn duyệt qua các từ điển trực tuyến. Điều này rất hữu ích khi kết nối Internet không có sẵn (ở nước ngoài, trong máy bay ...). Từ điển được tải về vào thẻ SD lần đầu tiên ứng dụng được chạy. === Thực hiện theo chúng tôi trên Twitter (@nghsfr) để đặt câu hỏi === Nó có thể thực hiện tìm kiếm nâng cao (pha trò cười). Điều này có thể...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)

Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)