Liên kết được tài trợ:

Daily News (Durban) - Firefox Addon

Daily News (Durban) - Firefox Addon

là một tờ báo tiếng Anh được xuất bản tại Durban, Nam Phi. OpenSearch tiện ích này cho biết thêm một nhà cung cấp tìm kiếm tuỳ chỉnh để thanh tìm kiếm của Firefox để nhanh chóng tìm kiếm các trang web Tin tức hàng ngày (dailynews.co.za) sử dụng công cụ tìm kiếm nội bộ của...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi