Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Polish-Croatian & Croatian-Polish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Polish-Croatian & Croatian-Polish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Ba Lan của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Croatia và Ba Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Croatian-Russian & Russian-Croatian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Croatian-Russian & Russian-Croatian Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Nga ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Croatia và Nga · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ bạn...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Korean-Croatian & Croatian-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Croatian & Croatian-Korean Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Hàn Quốc và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Croatia và Hàn Quốc      Nhận được ở đó...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Croatia cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Dutch-Croatian & Croatian-Dutch Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Dutch-Croatian & Croatian-Dutch Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Hà Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Croatia và Hà Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Croatian-Turkish & Turkish-Croatian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Croatian-Turkish & Turkish-Croatian Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

French-Croatian Gem

French-Croatian Gem

Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu Collins Mini Gem Pháp-Croatia & Từ điển Croatia-Pháp là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho học viên của Croatia và Pháp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu: * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Croatian-Portuguese & Portuguese-Croatian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Croatian-Portuguese & Portuguese-Croatian Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Bồ Đào Nha ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Làm cho nó đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Croatia và Bồ Đào Nha · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi