Liên kết được tài trợ:

MSDict Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

MSDict Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

WordNet là một cơ sở dữ liệu tiếng Anh lớn với hơn 140.000 mục và hơn 1.4 triệu từ, được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Khoa học Cognitive thuộc Đại học Princeton. Thay vì theo định dạng từ điển chuẩn, từ điển WordNet được tổ chức với cách tiếp cận sáng tạo và thuận tiện. Danh từ, động từ, tính từ và phó từ được nhóm thành các bộ đồng nghĩa nhận thức, được liên kết với nhau...

đọc thêm

Powerful Spanish Translator

Powerful Spanish Translator

Dễ sử dụng, nhanh và chính xác Tây Ban Nha Tiếng Anh Tiếng Anh phiên dịch tiếng Tây Ban Nha! ***** Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ ba trên thế giới. ứng dụng miễn phí này là nhanh chóng biến lời nói hay tiếng nói từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, và từ Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Đơn giản và nhanh chóng dịch, có thể được sử dụng như một từ điển. Bạn có thể sao chép chúng và...

đọc thêm

Powerful French Translator

Powerful French Translator

Tiếng Pháp Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Dễ sử dụng, nhanh và chính xác phiên dịch! ***** Pháp là ngôn ngữ quốc gia của Pháp và cũng nói ở các nước như Congo, Canada, Madagascar. ứng dụng miễn phí này là nhanh chóng biến lời nói hay tiếng nói từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, và từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Đơn giản và nhanh chóng dịch, có thể được sử dụng như một từ điển. Bạn có thể sao chép chúng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Thai Dictionary

Thai Dictionary

Đây là một rất đơn giản và dễ dàng Thái từ điển. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Anh và từ Thái Lan. Để tìm kiếm từ Thái Lan bạn phải cài đặt bất kỳ bàn phím Thái. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ...

đọc thêm

Telugu Dictionary

Telugu Dictionary

Telugu Từ điển tiếng Anh (Cả hai Telugu sang tiếng Anh và tiếng Anh để Telugu) 100% ngoại tuyến và miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Anh và từ Telugu. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ một từ đầy đủ....

đọc thêm

Spanish Dictionary

Spanish Dictionary

Tiếng Tây Ban Nha Từ điển tiếng Anh (100% ẩn và miễn phí). Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Để tìm kiếm từ Bengali bạn phải cài đặt bất kỳ bàn phím tiếng Tây Ban Nha. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để...

đọc thêm

Punjabi Dictionary

Punjabi Dictionary

Punjabi Từ điển tiếng Anh (100% ẩn và miễn phí). Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Anh và từ Punjabi. Để tìm kiếm từ Bengali bạn phải cài đặt bất kỳ bàn phím Punjabi. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ một từ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Nepali Dictionary

Nepali Dictionary

Nepal Từ điển tiếng Anh (100% ẩn và miễn phí). Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Anh và từ Nepal .. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to văn bản. Bạn có...

đọc thêm

Marathi Dictionary

Marathi Dictionary

100% miễn phí offline tiếng Anh & lt; = & gt; Marathi dictionary.It sẽ hiển thị Marathi ngay cả khi di động của bạn không hỗ trợ văn bản Marathi. Để tìm kiếm từ Marathi bạn phải cài đặt bất kỳ bàn phím Marathi. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 1.5

Google Android 1.5