Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Spanish & Spanish-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Spanish & Spanish-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Nhật ở mọi lứa tuổi và Tây Ban Nha. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Tây Ban Nha và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-English & English-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-English & English-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Anh và tiếng Nhật của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Anh và tiếng Nhật · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Finnish & Finnish-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Finnish & Finnish-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Nhật Phần Lan và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Phần Lan và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-French & French-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-French & French-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Nhật và tiếng Pháp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Nhật và tiếng Pháp · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Croatian & Croatian-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Croatian & Croatian-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho các học viên của Croatia và Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Croatia và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Italian & Italian-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Italian & Italian-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Nhật Ý và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Ý và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Portuguese & Portuguese-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Portuguese & Portuguese-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Bồ Đào Nha và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Bồ Đào Nha và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Russian & Russian-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Russian & Russian-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Nga và của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Nga và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Swedish & Swedish-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Swedish & Swedish-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Thụy Điển và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Dutch & Dutch-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Dutch & Dutch-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Hà Lan và Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Hà Lan và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi