Liên kết được tài trợ:

Google Japanese Input

Google Japanese Input

Google đầu vào Nhật Bản, bây giờ đã có trên Android. Google Nhập tiếng Nhật, tối ưu hóa cho các thiết bị Android. Với một bộ từ vựng phong phú và có liên quan và khả năng chuyển đổi thuận tiện để nâng cao hiệu quả của đầu vào Nhật Bản. * Tính năng - Rich và bộ từ vựng có liên quan. Chúng tôi đã chiết xuất tất cả các từ ngay từ phiên bản máy tính để bàn của chúng tôi bao gồm tất cả các...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 1.5

Google Android 1.5