Liên kết được tài trợ:

Nepali Arabic Dictionary

Nepali Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Urdu Arabic Dictionary

Urdu Arabic Dictionary

Mô tả   Urdu Tiếng Ả Rập Từ điển (Cả hai Urdu sang tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập để Urdu) 100% ẩn và miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Ả Rập và từ tiếng Urdu. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ...

đọc thêm

TTS Translator

TTS Translator

cho phép bạn từ đầu vào hoặc cụm từ trong một ngôn ngữ và xem kết quả dịch trong một đại diện văn bản. itxtvisited="1" itxtvisited="1" Ngoài ra, các văn bản dịch sẽ được được nói lại cho bạn bằng cách sử dụng eSpeak hoặc Pico tổng hợp động cơ bằng giọng nói. Itxtvisited="1" itxtvisited="1" Tại thời điểm hiện tại tiếng Anh là ngôn ngữ neo, nhưng kết hợp sẽ được thêm vào trong tương lai. ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

TranslateMe

TranslateMe

là một dịch nói. Đó là một ứng dụng điện thoại di động cho dịch thuật. Sử dụng điện thoại Android của bạn để dịch đến và đi từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Mã Lai, Nhật Bản, Trung Quốc, vv Bạn cũng có tùy chọn cho các ứng dụng để đọc các văn bản dịch cho bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả ngôn ngữ có thể làm các việc nói chuyện tùy thuộc vào tính sẵn...

đọc thêm

Bangla Arabic Dictionary

Bangla Arabic Dictionary

Bangla Tiếng Ả Rập Từ điển (Cả hai Bangla sang tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập để Bangla) 100% ẩn và miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm cả tiếng Ả Rập và từ Bangla. Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Câu hỏi) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần gõ một từ...

đọc thêm

Marathi Arabic Dictionary

Marathi Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm

Telugu Arabic Dictionary

Telugu Arabic Dictionary

Đây không chỉ là một từ điển mà còn là một công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng từ điển này khi bạn không có kết nối internet. MCQ (Multiple Choice Question) tùy chọn có sẵn. Có tự động gợi ý để bạn không cần phải gõ một từ đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Speech to text. Bạn có thể quản lý từ yêu thích tại kế hoạch học tập. Nếu bạn đang sử dụng tiểu / bộ nhớ điện...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Oxford Dictionary of the Bible (Android)

Oxford Dictionary of the Bible (Android)

Cũng như cung cấp thông tin ngắn gọn về những nơi quan trọng và cá tính, từ điển tiếp cận này giải thích rõ ràng các chủ đề và học thuyết của Kinh Thánh. Với mục khác nhau, từ các trận động đất và chuột để nữ quyền và Dead Xem Scrolls, nó là một tác phẩm khảo sống động và hấp thụ cho sinh viên và tất cả các độc giả của Kinh Thánh. "Sống động, bản gốc và kích thích tư duy? Trình bày...

đọc thêm

Oxford Dictionary of Literary Terms

Oxford Dictionary of Literary Terms

Các bán chạy nhất Oxford từ điển các thuật ngữ văn học (trước đây là từ điển Concise) cung cấp các định nghĩa rõ ràng và súc tích hơn 1.200 các thuật ngữ văn học rắc rối nhất. Bây giờ có sẵn trong một mới, cập nhật đầy đủ và mở rộng bản, nó cung cấp độc giả tăng độ bao phủ của điều khoản mới từ các phong trào quan trọng và lý thuyết hiện đại như chủ nghĩa nữ quyền, các...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi