Liên kết được tài trợ:

RandomPasswordGenerator

RandomPasswordGenerator

Những mật khẩu ngắn và quá dễ dàng cho dữ liệu bí mật hoặc các ứng dụng là một nguy cơ bảo mật thực sự là những mật khẩu làm cho nó dễ dàng để kẻ tấn công để crack mật khẩu của bạn và nhận được quyền truy cập vào dữ liệu bí mật của bạn. RandomPasswordGenerator giúp bạn bảo vệ dữ liệu bí mật của bạn bằng cách tạo mật khẩu an toàn. Tạo mật khẩu an toàn Điều chỉnh độ...

đọc thêm

PasswdSafe

PasswdSafe

Pass Safe là một cổng của ứng dụng Mật khẩu an toàn phổ biến cho nền tảng Android. PasswdSafe các tính năng: · Hỗ trợ xem và chỉnh sửa các tập tin dữ liệu Mật khẩu an toàn · Tập tin được lưu trữ mặc định trong thư mục gốc trên thẻ SD. Chỉ cần sao chép một psafe3. Hoặc. Dat tập tin vào thẻ. Lưu ý: Thẻ SD phải được gỡ bỏ từ máy tính cho các tập tin để được nhìn thấy. · Hỗ trợ nhiều...

đọc thêm

BioWallet Signature

BioWallet Signature

Các chỉ có một quản lý mật khẩu sinh trắc học. Với BioWallet Chữ ký bạn có thể lưu trữ mật khẩu của bạn và các thông tin nhạy cảm (video, hình ảnh, thông tin chi tiết ngân hàng, vv) mà công nhận chữ ký viết tay của bạn như là phương pháp tiếp cận. Chỉ có bạn mới có thể truy cập bằng cách đăng ký trên màn hình thiết bị. Với BioWallet ... bạn là chìa khóa! gì mới trong phiên bản này: · Lỗi...

đọc thêm

LastPass Password Mgr Premium*

LastPass Password Mgr Premium*

là một ứng dụng (có sẵn cho các thiết bị chạy Google Android 1.5 hoặc sau này) mà sẽ cho phép bạn mang theo dữ liệu LastPass của bạn xung quanh với bạn. LastPass cho Android có trình duyệt được xây dựng trong đó sẽ tự động điền thông tin đăng nhập của bạn cho mỗi trang web LastPass lưu. Như thể hiện trong hình ảnh, LastPass cho Android cũng hiển thị tất cả các ghi chú của bạn an toàn và các trang web trong...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Handy Safe Pro (Android)

Handy Safe Pro (Android)

là một trợ lý hoàn hảo cho quản lý dữ liệu an toàn và thuận tiện. Card đồ họa tùy biến đại diện cho tất cả các thông tin bí mật của bạn trong một giao diện dễ sử dụng, và 128-bit mã hóa Blowfish đảm bảo an ninh tuyệt đối. Giữ cho tâm trí của bạn miễn phí của vô số con số và chữ cái. Thông tin quan trọng của bạn bây giờ là ở một nơi - an toàn, dễ truy cập, và luôn luôn với bạn. · Đại...

đọc thêm

Hash Password Generator - Firefox Addon

Hash Password Generator - Firefox Addon

Enerates Firefox addon này mật khẩu sử dụng nhiều thuật toán (SuperGenPass, Hex MD5, cơ sở 64 MD5, SHA1 Hex, Base64 SHA1 và PwdHash). Cũng điền vào địa chỉ email và tên người dùng. gì mới trong phiên bản này: · Cố định vấn đề với thuật toán SuperGenPass gì mới trong 0.6.1: · Thay đổi chuỗi Byte đang mảng để ngăn chặn những vấn đề mà addons khác sửa đổi...

đọc thêm

Password Safe (Android)

Password Safe (Android)

Két mật khẩu cho Android để bảo vệ mật khẩu của bạn với mã hóa AES. Tất cả các thông tin được mã hóa được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên điện thoại di động. Không có thông tin lưu trữ trực tuyến. Cách duy nhất để sao lưu hiện nay là thông qua tính năng xuất...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

MindWallet Tablet

MindWallet Tablet

là một giải pháp tiên tiến và đầy đủ cho các mật khẩu và quản lý dữ liệu cá nhân. Đây là phiên bản Tablet của MindWallet, nếu thiết bị của bạn không phải là một Tablet với màn hình lớn hãy cài đặt thay vì MindWallet gì mới trong phiên bản này: · Xuất khẩu dữ liệu vào tập tin văn bản (CSV file Excel định dạng) nói thêm. · Gửi dữ liệu xuất khẩu là tùy chọn email thêm. · "Di chuyển đến thẻ...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)

Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)