Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem English-Swedish & Swedish-English Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem English-Swedish & Swedish-English Dictionary (Android)

Với hơn 2.000 "sống còn" cụm từ và 10.000 từ tiếng Anh-Thụy Điển-Anh Collins Phrasebook & Từ điển sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu ngôn ngữ của bạn và sẽ làm cho chuyến đi của bạn thoải mái và vui vẻ hơn. Người bản xứ phát âm âm thanh cho mỗi biểu thức và từ bao gồm sẽ giúp bạn thể hiện chính mình trong từng tình huống và không bao giờ thiếu của các...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem French-Swedish & Swedish-French Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem French-Swedish & Swedish-French Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Pháp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem German-Swedish & Swedish-German Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem German-Swedish & Swedish-German Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Đức và Thụy Điển ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Đức      Nhận được ở đó...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Swedish & Swedish-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Swedish & Swedish-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Thụy Điển và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Hàn Quốc và Thụy Điển ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Hàn Quốc     ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Spanish-Swedish & Swedish-Spanish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Spanish-Swedish & Swedish-Spanish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Tây Ban Nha ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Tây Ban Nha và Thụy Điển     ...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Croatia cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi