Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Swedish & Swedish-Vietnamese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Swedish & Swedish-Vietnamese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Việt Nam cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Swedish-Dutch & Dutch-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Dutch & Dutch-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Hà Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu của Thụy Điển và Hà Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Croatian & Croatian-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Croatia cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Swedish-Polish & Polish-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Polish & Polish-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Ba Lan của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu của Thụy Điển và Ba Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Swedish-Greek & Greek-Swedish Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Swedish-Greek & Greek-Swedish Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Hy Lạp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu của Thụy Điển và Hy Lạp · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

English Talking SlovoEd Compact English-Swedish & Swedish-English dictionary for Android

English Talking SlovoEd Compact English-Swedish & Swedish-English dictionary for Android

là một từ điển song ngữ cho Android có chứa các cơ sở dữ liệu từ vựng chất lượng cao từ các nhà xuất bản trên thế giới nổi tiếng nhất. Đọc, làm việc và đi du lịch với từ điển đáng tin cậy trong túi của bạn! Chức năng và dễ sử dụng SlovoEd cho Android được phát triển để đáp ứng người dùng khó tính nhất, cho cả các chuyên gia ngôn ngữ và học viên, cho cả các ứng dụng kinh doanh và...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 4.2

Google Android 4.2