Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Thai-Spanish & Spanish-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Spanish & Spanish-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Tây Ban Nha và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Tây Ban Nha và Thái Lan cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Swedish & Swedish-Vietnamese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Swedish & Swedish-Vietnamese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Thụy Điển và Việt Nam cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh...

đọc thêm

Collins Gem Thai Dictionary (Android)

Collins Gem Thai Dictionary (Android)

Collins Thái Gem từ điển cung cấp người học rộng rãi và cập nhật bảo hiểm của Thái Lan và tiếng Anh trong một nhỏ gọn, dạng portable. Từ điển Thái này được thiết kế cho tất cả các cấp của ngôn ngữ học, dù ở nhà, ở trường, hoặc tại nơi làm việc. Đây là văn bản lý tưởng cho những ai cần một sự giàu có của thông tin đáng tin cậy trong một định dạng xách tay. Collins Gem Thái từ điển...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-Portuguese & Portuguese-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Portuguese & Portuguese-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Bồ Đào Nha và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. môi · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Bồ Đào Nha và Thái Lan cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Finnish & Finnish-Vietnamese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Finnish & Finnish-Vietnamese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Phần Lan và Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu của Phần Lan và Việt Nam · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Thai & Thai-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Thai & Thai-Japanese Dictionary (Android)

s một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thái Lan và Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Thái Lan và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Russian & Russian-Vietnamese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Russian & Russian-Vietnamese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nga và Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong cần thiết Nga và Việt Nam · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ bạn...

đọc thêm

Collins Gem Vietnamese Dictionary (Android)

Collins Gem Vietnamese Dictionary (Android)

Cung cấp người học rộng rãi và cập nhật bảo hiểm của Việt và tiếng Anh trong một nhỏ gọn, dạng portable. Từ điển được thiết kế cho tất cả các cấp của ngôn ngữ học, dù ở nhà, ở trường, hoặc tại nơi làm việc. Đây là văn bản lý tưởng cho những ai cần một sự giàu có của thông tin đáng tin cậy trong một định dạng xách tay. Collins Gem từ điển Tiếng Việt (Android) các tính năng: ·...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Vietnamese & Vietnamese-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Vietnamese & Vietnamese-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Việt Nam và Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Việt Nam và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Italian & Italian-Vietnamese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Italian & Italian-Vietnamese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Ý và Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Ý và Việt Nam · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 4.2

Google Android 4.2