Liên kết được tài trợ:

Thai Dict

Thai Dict

Free Thái - tiếng Anh và từ điển Anh - Thái Lan. Hiệu suất cao Thái Lan - Anh và từ điển Anh - Thái cho thiết bị Android của bạn. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn :) Sản phẩm này được tạo ra bởi sự thích nghi của LEXiTRON phát triển của NECTEC Thái Lan www.nectec.or.th * Đối với một số thiết bị, bạn có thể cần phải cài đặt bàn phím Thái nếu bạn muốn tìm kiếm từ Thái Lan. LƯU Ý: Đối với...

đọc thêm

Learn Vietnamese Phrasebook

Learn Vietnamese Phrasebook

Tìm hiểu Việt một cách dễ dàng với Phrasebook miễn phí này. 200 + cụm từ hữu ích Tìm hiểu Lite Việt Nam là một dễ sử dụng Phrasebook Việt di động sẽ cung cấp cho du khách đến Việt Nam và những người quan tâm trong việc học tiếng Việt một khởi đầu tốt trong ngôn ngữ. ✦ Nhận được đầy đủ các phrasebooks miễn phí! Tìm kiếm cho "codegent" và tải về nhiều ngôn ngữ .. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung...

đọc thêm

Learn Thai - Phrasebook

Learn Thai - Phrasebook

là một miễn phí, dễ sử dụng ứng dụng cho những người quan tâm đến việc học của Thái Lan. Tìm hiểu ở Thái Lan là miễn phí, dễ sử dụng điện thoại di động Sách Cụm từ Thái sẽ cung cấp cho du khách đến Thái Lan và những người quan tâm trong việc học nói tiếng Thái một khởi đầu tốt trong ngôn ngữ. Học Thái được phát triển bởi người Thái và chúng tôi đã cố gắng tốt nhất của chúng...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-Vietnamese & Vietnamese-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Vietnamese & Vietnamese-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Việt Nam và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Làm cho nó đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Việt Nam và Thái Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Thai & Thai-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Thai & Thai-Japanese Dictionary (Android)

s một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thái Lan và Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Thái Lan và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-Finnish & Finnish-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Finnish & Finnish-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Phần Lan và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Phần Lan và Thái Lan cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-German & German-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-German & German-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Đức và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu của Đức và Thái Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-Greek & Greek-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Greek & Greek-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Hy Lạp và tiếng Thái của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Hy Lạp và Thái Lan cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Thai-Italian & Italian-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Italian & Italian-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Ý và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong Ý và Thái Lan cần thiết · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ bạn...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Thai-Norwegian & Norwegian-Thai Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Thai-Norwegian & Norwegian-Thai Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong thiết yếu Na Uy và Thái Lan · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ bạn...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)

Motorola BACKFLIP (Motorola Motus)