PDFSplitter

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
PDFSplitter
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.2
Ngày tải lên: 19 Jul 12
Nhà phát triển: Michael Kanios
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 24
Kích thước: 1046 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

PDFSplitter là một tiện ích Android cho các tài liệu chia PDF. Đơn giản chỉ cần chọn tập tin từ thẻ SD bằng cách sử dụng trình duyệt tập tin nhúng, và chọn trong bao nhiêu trang chia. Các tập tin kết quả sẽ được lưu vào thư mục gốc với tên {tên file gốc} _ {} tăng.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để PDFSplitter

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi