Advanced English & Thesaurus

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Advanced English & Thesaurus
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 3.1.88
Ngày tải lên: 30 Sep 11
Nhà phát triển: MobiSystems
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 72
Kích thước: 622 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 7)

Liên kết được tài trợ:

Advanced English & Thesaurus - Các "khác nhau" Từ điển tiếng Anh


Từ điển này là miễn phí cho nền tảng Android


WordNet ® là một cơ sở dữ liệu từ vựng của tiếng Anh lớn lên đến 140.000 mục và hơn 1,4 triệu từ, được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Khoa học nhận thức tại Đại học Princeton.


Thay vì theo định dạng từ điển tiêu chuẩn, từ điển WordNet được tổ chức với một cách tiếp cận sáng tạo và thuận tiện. Danh từ, động từ, tính từ và trạng từ được nhóm lại thành bộ từ đồng nghĩa nhận thức, liên kết với nhau bằng mối quan hệ ngữ nghĩa khái niệm và từ vựng. Ngoài các định nghĩa đơn giản từ điển cho thấy mỗi từ được liên kết với từ khác về từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ tương tự, nhưng cũng hyponyms và siêu liên kết trong nhóm.


Kết quả mạng lưới các từ ngữ và khái niệm liên quan có ý nghĩa:


* Giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa từ,

* Tạo điều kiện nhanh chóng tìm kiếm các ý nghĩa chính xác,

* Cho phép bạn nhanh chóng ghi nhớ từ.


Một điển và Thesaurus toàn diện


* Thẳng về phía trước và định nghĩa chính xác của hơn 140.000 từ với hơn 250.000 liên kết và 1,4 triệu từ.

* Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ tương tự và có liên quan để giúp bạn thực hiện bằng văn bản và lời nói của bạn thú vị hơn.

* Hypernyms (thêm những từ chung chung), hyponyms (từ cấp dưới) và meronyms (tên một phần)

* Ví dụ minh họa cho cách dùng từ và hiển thị công trình xây dựng điển hình và những cụm từ.Advanced English Dictionary & Từ điển được trình bày ở đây trong MSDict định dạng điện tử. MSDict cung cấp kinh nghiệm tốt nhất trong tài liệu tham khảo điện thoại di động và có sẵn cho bất kỳ nền tảng thiết bị cầm tay.

* Nhanh năng động tìm kiếm từ trong khi bạn gõ

* Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm

* Siêu liên kết giữa các từ liên quan khác nhau

* Lịch sử cho thấy 50 từ cuối cùng bạn đã nhìn lên

* Hỗ trợ nhiều từ điển được cài đặt tại một thời điểm

* Hỗ trợ thẻ nhớ
Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển MobiSystems

Ý kiến ​​để Advanced English & Thesaurus

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi