Android File Browser

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Android File Browser
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.0
Ngày tải lên: 9 Jun 09
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 1053
Kích thước: 20 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 33)

Liên kết được tài trợ:

Android File Browser là một nhà thám hiểm hệ thống tập tin đơn giản, có thể duyệt qua các thư mục hệ thống và các tập tin mở.


Nó là một phiên bản cải tiến đôi chút của trình duyệt trước đó và một hướng dẫn cho các nhà phát triển Android cùng một lúc. So với phiên bản cũ hơn, Android File Browser 2.0 có tính năng biểu tượng đồ họa cho từng loại tập tin. Mã nguồn và hướng dẫn cho các nhà phát triển có sẵn từ các trang web anddev.org.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Android File Browser

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi