EStrongs File Explorer

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
EStrongs File Explorer
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 25 Sep 10
Nhà phát triển: eStrongs
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 136
Kích thước: 1161 Kb

Rating: 2.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

EStrongs File Explorer- Miễn phí, tính quản lý tập tin & Appmanager & taskkiller mà khám phá điện thoại & PC. ES File Manager * sao chép / di chuyển cắt * thu nhỏ * multiselect * chỉnh sửa văn bản * quản lý các ứng dụng * gửi như * tìm kiếm * (de) nén * phương tiện truyền thông trên ftp * máy tính truy cập nhà * bluetooth

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển eStrongs

Ý kiến ​​để EStrongs File Explorer

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi