Time Punch

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Time Punch
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1
Ngày tải lên: 29 Nov 10
Nhà phát triển: Kelson Prime
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 41
Kích thước: 65 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Theo dõi thời gian lập hoá đơn khi làm việc trên một dự án. Chạy trong thời gian thực ngay cả khi bạn đang ở trên điện thoại hoặc có nó ngủ.


· Mức lương giờ số thập phân có thể điều chỉnh

· Thanh thông báo liên kết nhanh

· Pause / resume

· Phong cảnh và chân dung


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Time Punch

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi