You're So IT

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
You're So IT
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 18 Jul 11
Nhà phát triển: You're So Ltd
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 17
Kích thước: 5810 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

You're So IT - Bạn'' lại để CNTT? là một trò chơi vui nhộn mà các biện pháp như thế nào xã hội hoạt động bạn với những người khác so với những người khác trong khu vực của bạn. Bằng cách thu thập những người bạn tương tác với trên một cơ sở hàng ngày, người chơi của trò chơi có thể được đánh giá với nhau và những người mà họ dành nhiều thời gian với để đo lường nổi tiếng của họ. Bạn'' lại để CNTT? là một trò chơi vui nhộn mà các biện pháp như thế nào xã hội hoạt động bạn với những người khác so với những người khác trong khu vực của bạn. Bằng cách thu thập những người bạn tương tác với trên một cơ sở hàng ngày, người chơi của trò chơi có thể được đánh giá với nhau và những người mà họ dành nhiều thời gian với để đo lường nổi tiếng của họ. Bạn'' lại để CNTT? giám sát tương tác thế giới thực của bạn với người khác. Các ứng dụng sẽ đếm có bao nhiêu người bạn gặp trong một ngày. Này so với thông tin thu thập từ người chơi khác của trò chơi sẽ tạo ra cho bạn một số điểm độc đáo.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để You're So IT

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi