Game Setup

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Game Setup
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.2
Ngày tải lên: 9 Jul 10
Nhà phát triển: Miguel Martinez de Aguirre
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 50
Kích thước: 113 Kb

Rating: 2.5/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

Game Setup - Dự án này nhằm mục đích để tự động hóa các quyết định cần thiết khi thiết lập một trò chơi của bóng đá (hoặc thể thao / hoạt động tương tự khác) mà cần một số lượng tối thiểu của người dân để làm việc.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Game Setup

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi