Talking Gina the Giraffe Free for Android 1.2.4

Từ những người sáng tạo của Talking Tom đi kèm Nói Gina, nói con hươu cao cổ con vật cưng của bạn! NEW: Chơi Patty Bánh Talking Gina các Hươu cao cổ (đang chờ bằng sáng chế). Phản xạ xây dựng tay vỗ tay...
Liên kết được tài trợ:
DOWNLOAD TRỰC TIẾP TỪ ĐIỆN THOẠI bằng cách quét QR Mã DƯỚI
Không có đầu đọc mã vạch? Tải về tại đây
QR mã được tạo ra bởi phần mềm mã vạch TEC-

Các ứng dụng được đề nghị Cho Android OS

  • Pou
    Pou 23 Sep 12

Nếu bạn có vấn đề cài đặt file APK

  • Kiểm tra xem bạn đã kích hoạt Settings -> Security -> Nguồn Không biết trong 4.x Android hoặc Settings -> Applications -> Nguồn Không biết trong Android thấp hơn 4.x
  • Tải về tập tin apk vào thẻ SD và chạy trong trình duyệt di động của bạn "content://com.android.htmlfileprovider/sdcard/filename.apk" Hoặc "file:///sdcard/filename.apk"
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi