BMI & BMR Calculator

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
BMI & BMR Calculator
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Oct 10
Nhà phát triển: Petre Popescu
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 23
Kích thước: 85 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

BMI & BMR Calculator - Ứng dụng này sẽ cho phép bạn tính toán chỉ số BMI và BMR của bạn cả về giá trị và số liệu của triều đình và một khi bạn biết các bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tính toán lượng calo hàng ngày của bạn cần

.    

 


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Petre Popescu

MoneyPlanner
MoneyPlanner

12 May 11

DockMode
DockMode

11 Oct 10

Ý kiến ​​để BMI & BMR Calculator

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi