SPYPhone GOLD Internet Edition

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SPYPhone GOLD Internet Edition
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 4.18
Ngày tải lên: 30 Dec 11
Nhà phát triển: SPYERA SOFTWARE
Giấy phép: Shareware
Giá: 499.00 $
Phổ biến: 1321

Rating: 3.1/5 (Total Votes: 22)

Liên kết được tài trợ:

SPYPhone GOLD Internet Edition là phần mềm mà bạn cài đặt trên điện thoại di động. Sau khi cài đặt, Spyphone bí mật ghi lại sự kiện xảy ra trên điện thoại và cung cấp thông tin này cho một tài khoản web, nơi bạn có thể xem các báo cáo này 24 × 7 từ bất kỳ máy tính Internet kích hoạt hoặc điện thoại di động. Spyphone GOLD cũng cho phép bạn nghe môi trường xung quanh của mục tiêu di động, lắng nghe cuộc trò chuyện điện thoại và biết vị trí của thiết bị.

· Đánh chặn cuộc gọi (Nghe cuộc gọi điện thoại)

· Môi trường nghe (nghe lén thiết bị)

· SMS Logging (Incoming / Outgoing)

· Lịch sử gọi (Incoming / Outgoing)

· Thời gian gọi (Incoming / Outgoing)

· GPS và Cell ID Location Theo dõi

· Email Khai thác gỗ (Incoming / Outgoing)

· Tên liên lạc trong sổ địa chỉ liên kết đến mỗi cuộc gọi / tin nhắn

· SIM Thay đổi tin nhắn SMS thông báo

· Phần mềm Dựa Giải pháp

· Tìm kiếm và tải về Tất cả hồ sơ

· Không thể phát hiện

· Điều khiển từ xa

· 10 ngày money back guarantee

· Thay đổi thiết bị không giới hạn

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để SPYPhone GOLD Internet Edition

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi