Utopolis Cinema 1.0

Tương tự như UGC Cinema, ứng dụng này hiển thị phim hiện đang hiển thị trong Utopolis rạp chiếu phim tại Bỉ. Itxtvisited="1" Bạn có thể lọc mỗi rạp chiếu phim. Tải của vỏ là tùy chọn (để tiết...
Loại: Vui chơi, Phim
Liên kết được tài trợ:
DOWNLOAD TRỰC TIẾP TỪ ĐIỆN THOẠI bằng cách quét QR Mã DƯỚI
Không có đầu đọc mã vạch? Tải về tại đây
QR mã được tạo ra bởi phần mềm mã vạch TEC-

Các ứng dụng được đề nghị Cho Android OS

Nếu bạn có vấn đề cài đặt file APK

  • Kiểm tra xem bạn đã kích hoạt Settings -> Security -> Nguồn Không biết trong 4.x Android hoặc Settings -> Applications -> Nguồn Không biết trong Android thấp hơn 4.x
  • Tải về tập tin apk vào thẻ SD và chạy trong trình duyệt di động của bạn "content://com.android.htmlfileprovider/sdcard/filename.apk" Hoặc "file:///sdcard/filename.apk"
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi