bCards

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
bCards
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.6.0 Cập nhật
Ngày tải lên: 26 Nov 10
Nhà phát triển: Shane Fox
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 105
Kích thước: 730 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

bCards  - Theo dõi và tổ chức Kinh doanh Thủy trên điện thoại Android của bạn. Giữ bộ sưu tập thẻ kinh doanh riêng biệt từ danh sách liên lạc của bạn. Có một Gallery, Danh sách, Nhóm, và Tìm kiếm.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Shane Fox

Ý kiến ​​để bCards

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi