T-Counter

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
T-Counter
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.2 Cập nhật
Ngày tải lên: 30 Jan 11
Nhà phát triển: Nuver Apps
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 78
Kích thước: 431 Kb

Rating: 2.7/5 (Total Votes: 6)

Liên kết được tài trợ:

T-Counter - Một ứng dụng Tally Counter -. Hoàn hảo cho đếm vòng, nhân viên, khách hàng, hàng tồn kho, giao thông, thuốc lá hoặc bất cứ điều gì có thể đếm được
itxtvisited="1"

· 4 quầy khác nhau cho truy cập nhiều mục
itxtvisited="1"
· Xem phong cảnh cho thấy nhiều quầy
itxtvisited="1"
· Sử dụng nút âm lượng để đếm
itxtvisited="1"
· Dữ liệu E-mail tính
itxtvisited="1"
· Nhớ lại giá trị tính trước


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để T-Counter

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi