Web Server

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Web Server
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.2.0
Ngày tải lên: 23 Sep 10
Nhà phát triển: Mamoru Tokashiki
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 56
Kích thước: 94 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 6)

Liên kết được tài trợ:

Web Server - Đơn giản Web Server. Photo Calendar chức năng được cung cấp trong phiên bản đầu tiên. Xem xét an ninh - Chỉ có 1 khả năng kết nối truy cập từ bên ngoài - cơ bản xác thực - Một số cổng được thiết lập một cách ngẫu nhiên Các mạng nội bộ kết nối WiFi được khuyến khích.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Mamoru Tokashiki

MyCloset
MyCloset

23 Sep 10

Dial Call
Dial Call

23 Sep 10

Sticky
Sticky

23 Sep 10

Voice Recorder
Voice Recorder

20 Sep 10

Ý kiến ​​để Web Server

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi