NRK Radio

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
NRK Radio
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.0
Ngày tải lên: 5 Dec 10
Nhà phát triển: Liquid Air Lab
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 25
Kích thước: 633 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

NRK Radio là công ty Na Uy chính phủ nước phát thanh truyền hình công cộng, và các tổ chức truyền thông lớn nhất ở Na Uy. Lắng nghe những tin tức mới nhất và âm nhạc lựa chọn bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào trên điện thoại di động của bạn.

Ứng dụng này được cung cấp bởi spodtronic.com


· nghe nhiều dòng

· liên lạc với trạm

· gửi thông tin phản hồi của bạn

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Liquid Air Lab

Ý kiến ​​để NRK Radio

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi