TouchActive

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
TouchActive
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.30.00
Ngày tải lên: 23 Sep 11
Nhà phát triển: BCNTouch S.L.
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 34
Kích thước: 1633 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

TouchActive - Thực hiện mua sắm xã hội của bạn


Cách tốt nhất để nhớ sản phẩm của bạn bất cứ nơi nào. Tạo các danh sách của bạn, thêm sản phẩm từ web hoặc điện thoại di động, đồng bộ hóa và chia sẻ với bạn bè của bạn dễ dàng và thuận tiện.


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để TouchActive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi