Facebook Photo

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Facebook Photo
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 7.0 Cập nhật
Ngày tải lên: 17 Nov 10
Nhà phát triển: APPHU
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 154
Kích thước: 72 Kb

Rating: 2.2/5 (Total Votes: 6)

Liên kết được tài trợ:

Facebook Photo - Chương trình này để xem hình ảnh từ tài khoản Facebook của bạn.

Bạn phải đăng nhập tài khoản Facebook của bạn, và cấp phép cho các ứng dụng để truy cập dữ liệu tài khoản của bạn.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển APPHU

Picasa Photo
Picasa Photo

25 Jan 11

Gmail Photo
Gmail Photo

25 Jan 11

Crouching Panda
Crouching Panda

25 Jan 11

Ý kiến ​​để Facebook Photo

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi