Advanced Catalan Thesaurus (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Advanced Catalan Thesaurus (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 3.0
Ngày tải lên: 5 Jul 11
Nhà phát triển: Mobile Systems, Inc.
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.99 €
Phổ biến: 73
Kích thước: 617 Kb

Rating: 2.4/5 (Total Votes: 5)

Liên kết được tài trợ:

Advanced Catalan Thesaurus (Android) chứa 75.000 từ đồng nghĩa. Nó bao gồm: từ trái nghĩa, các điều khoản tương tự, ví dụ và ghi chú sử dụng, định nghĩa và nhiều hơn nữa.

· Nhanh chóng động tìm kiếm từ trong khi bạn gõ

· Phiên âm tạo thuận lợi cho phát âm

· Liên kết giữa các từ có liên quan khác nhau

· Lịch sử cho thấy 50 từ cuối cùng bạn đã nhìn lên

· Hỗ trợ thẻ nhớ

· Bộ lọc để giúp bạn xác định vị trí từ mà bạn đang tìm kiếm

· Nhanh chóng di chuyển bài viết

· Khả năng có Word từ điển của ngày như là một widget trên màn hình điện thoại nhà

· Khả năng tìm kiếm từ trong từ điển được cài đặt thông qua tính năng tìm kiếm điện thoại tiêu chuẩn

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Mobile Systems, Inc.

Ý kiến ​​để Advanced Catalan Thesaurus (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi