IMEI Widget

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
IMEI Widget
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3
Ngày tải lên: 19 Nov 10
Nhà phát triển: mobware4u.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 464
Kích thước: 15 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

A simple widget for your screen that displays the phone IMEI số. Sao chép số IMEI vào clipboard và dán nó vào sms, email hoặc bất kỳ ứng dụng khác.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Cpu Gauge
Cpu Gauge

12 Dec 11

Powerful Switchman
Powerful Switchman

27 Sep 11

AppsInstaller
AppsInstaller

16 Oct 11

Calibrator
Calibrator

5 Sep 10

Các ứng dụng khác của nhà phát triển mobware4u.com

Al Jazeera News
Al Jazeera News

20 Jul 10

Compass Widget
Compass Widget

2 Jan 11

Google Tweets
Google Tweets

10 Jun 11

Thermometer
Thermometer

31 Jan 12

Ý kiến ​​để IMEI Widget

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi